Vòng lắc eo bền đẹp
Loại 1,3 kg : 120k
Loại 2 kg 150k
Loại 3kg 175k
Chợ Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ.