Quạt Cầm Tay mini
Pin tích điện 3 chế độ gió
Kiểu dáng đẹp