Kiềng tiết kiệm gas chắn gió lùa và ga tỏa ra ngoài giúp tiết kiệm ga và thời gian nấu nướng.