Giấy ăn Sipiao Gấu trúc
Thùng 30 gói
Mỗi gói 300 tờ
Hàng chuẩn đẹp.
Hân hạnh được phục vụ !