em cần tiền đổi xe đạp gọn nhỏ cho be em nên bán xe đạp điện đã mua lâu cất nên bình có vde em ban giá re có thướng lượng