Giá trên hình ạ
Diện 100V bao chuyển qua 220v
bảo hành 12 tháng ạ