Bình ti COMOTOMO cho bé
Chính hãng ( Hàn Quốc )
150ml dung tích