- Bàn nhựa chân gập hoặc chân xếp xéo là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Bộ giáo dục và đào tạo, được các gia đình sử dụng và đánh giá cao.
- Bàn nhựa chân gập hoặc chân xếp xéo có hệ khung nhựa cao cấp, chất lượng cao có độ dẻo cao sử dụng nguyên liệu nhựa tổng hợp tốt nhất và đạt tiêu chuẩn cao
- Chân được thiết kế gấp dọn được nếu như khôn sử dụng