Dư dùng mình cần bán một chiếc Jupiter MX thái đầu có ống hơi. máy móc nguyên bản chưa đụng chạm. mắt cú mèo. nước sơn sáng sủa. mợi thứ hoạt động tốt mua về sử dụng thôi. xem xe tại nhà hình thiệt của xe giá ra đi 12tr2