xe như mới chưa tăng sên . 2 chìa sổ bảo hành đây đủ.
bstp: công chứng ngay.
lh: 0368888383-0907957435 A HỒNG AN.