Ví Da Bò Sáp Bóp Da Cao cấp sang trọng
- dc làm từ Da Bò Sáp thật 100%
- Màu sắc Nâu Bò , cực kỳ phông trần và đầy mạnh mẽ .
- Thiết kế : 14 ngăn thẻ, 1 ngăn hình , 2 ngăn lớn , 1 ngăn kéo.