Tủ Vải Hồng khung chắc chắn bền đẹp :
- 2 buồng , 6 ngăn.
Chợ Minh Phương - Việt Trì