xe đẹp máy im bình đèn ken đầy đủ bst 93 dàn màu đen còn liền rất đẹp bình đề đâtf đủ còn lại ok hết giá con fitt