lưới an toàn chắn hồ bơi bể bơi, thi công lưới an toàn trẻ em
0919 035 593 Lưới an toàn chắn bể bơi, hồ bơi ở các trường học hoặc sự kiện nhà hàng, khách sạn

Lưới chất nhựa hoặc polyester , dù trắng tùy theo yêu cầu của khách hàng

Lưới dệt máy hoặc dù đan thủ công, an toàn, bền

Lưới có từ mắt 2.5cm, 5cm, 10-12cm

An toàn trong mọi tình huống hoặc mục đích sử dụng khác nhau

Liên hệ