Thay thế dùng kèm cho các máy hút sữa điện SPECTRA trong trường hợp bị hư hoặc bị mất
Đây là phụ kiện của máy hút sữa hãng khác nhưng sử dụng được cho các máy hút sữa điện SPECTRA
Tiết kiệm chi phí vì giá phụ kiện của hãng SPECTRA khá cao