Đất Ruộng tại Xã Thạnh Đức - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh.
Thuận tiện mở trang trại, ao cá.
Diện tích : 2 Hecta