dao rèn trực tiếp tại xưởng hà khiêm, phúc sen cao bằng
Chức năng: chuyên thái, chặt gà, vịt, xương sụn...
Lưỡi được rèn thủ công 100% bằng Nhíp ô tô. sắc bén bền và bảo hành tọn đời dao
Cán gỗ cẩm chỉ, Khâu Inox, chốt đinh và keo liên kết.