Chức năng: chuyên thái, lọc...
Lưỡi được rèn thủ công 100% bằng Nhíp ô tô.
Cán gỗ cẩm chỉ, Khâu Inox, chốt đinh và keo liên kết.
dao sắc bén bền bảo hành trọn đời dao