Công Tắc Hẹn Giờ Quạt
Có Decal dán
Hẹn giờ : từ 30 phút đến 120 phút .
Có thể làm công tắc hẹn giờ cho các đồ dùng điện khác , tiện ích mọi nhà.