Dao rèn trực tiếp từ xưởng rèn hà khiêm phúc sen, lưỡi dao rèn 100% từ nhíp nga, sắc bén bền và bảo hành trọn đời dao. dao bén bền lâu và tiết kiệm

bộ dao pha bao gồm:
1 dao chuyên thái (nặng 400g)
1 dao vừa chặt vừa thái (dao chặt gà vịt) (nặng 600g)
1 dao chặt xương( nặng 0,8kg) chặt các loại xương cứng xương ống, xương trâu bò
cán gỗ cẩm chỉ núi đá, chốt đinh tán và keo liên kết