1. Thành Phố cửa ngỏ Đông bắc về vùng kinh tế HCM.
2. Nằm ngay trong trung tâm TP Đồng xoài, TTHC tỉnh Bình Phước.
3. Nằm trên 3 trục đường chính: đường HCM, đường QL14 lên cao nguyên và trục đường Bắc nam.
4. có 2 trung tâm thương mại hơn 40.000m2 trong trung tâm dự án
5. Nơi phượng hoàng hội tụ tìm về xây tổ, FLC, HUD, Becamex, Đại nam…
6. Thành phố đáng sống nhất Việt nam trong 2 năm tới…